January, 2012 | Hài hước - Chuyện tiếu lâm siêu hài - Funny

100 hành vi nhảm bà cố

January 14, 2012 13

TOP 100 hành vi RẢNH – NHẢM – QUỠN: Bạn có bao nhiêu hành vi trong List?? (Làm xong đảm bảo thấy mình bịnh hoạn […]

Cứ tưởng bở

January 7, 2012 6

Trong sổ ghi đầu bài lớp 12 A , Thầy giáo môn văn ghi thế này : Đm, 10 học sinh vkl, đcmn ! khi […]

DMCA.com Protection Status