Công ty liên kết Việt: “Trượt Đại học cũng có thể kiếm được 450 tỷ”

Công ty liên kết Việt
Công ty liên kết Việt: “Trượt Đại học cũng có thể kiếm được 450 tỷ”

 

>> Xem VIDEO chi tiết về vụ vạch mặt công ty đa cấp Liên Kết Việt

Video công ty liên kết Việt