Không nhịn được cười với 2 nữ sinh thịt gà lần đầu

Không nhịn được cười với 2 nữ sinh thịt gà lần đầu,hành hạ thế rồi mà vẫn chạy te te.