Nhân viên tụt váy khách hàng cực hài

Nhân viên tụt váy khách hàng cực hài được cho là cảnh dựng, các bạn có nghĩ vậy?