(Truyện cười) Bóp đâu rẻ nhất? | Hài hước - Chuyện tiếu lâm siêu hài - Funny

(Truyện cười) Bóp đâu rẻ nhất?

“Bóp đâu rẻ hơn”

Có một cô gái bán ví rao:
“Bóp đi, bóp đi, bóp trên 5 ngàn, bóp dưới 7 ngàn, bóp bên trái và bóp bên phải cùng giá, bóp da 7 ngàn, bóp lông 13 ngàn, bóp ngoài 3 ngàn, bóp trong 8 ngàn, bóp đi bóp đi”.
……………………………………….

Thấy vậy một thanh niên hỏi:

– Ủa bóp ở đâu là rẻ nhất?

Cô gái trả lời:

– Bóp em là rẻ nhất rồi! Bóp đi.

3 Comments on (Truyện cười) Bóp đâu rẻ nhất?

  1. Bóp đi, bóp đi, bóp trên 5 ngàn, bóp dưới 7 ngàn, bóp bên trái và bóp bên phải cùng giá, bóp da 7 ngàn, bóp lông 13 ngàn, bóp ngoài 3 ngàn, bóp trong 8 ngàn, bóp đi bóp đi”.

Comments are closed.

DMCA.com Protection Status